Trider G7 (1980)

Trider G7, known in Japan as Invincible Robo Trider G7, was a Japanese anime television series which aired from 1980 to 1981. There were 50 episodes. It was also referred to as "Trider G7", "Unchallengeable Trider G7" and "Tryder G7", "Bird Attack Tryder G7", "Unrivaled Robot Trider G7".

Writing:
  • Hajime Yatate
  • Hiroyuki Hoshiyama

Stars:
Release Date: 1980-02-02
  • Country: JP
  • Language: Ja
Ichirō Nagai
Ichirō Nagai
Mr. Kakikoji
Keiko Han
Keiko Han
Ikue Sunahara
Kazuyuki Sogabe
Kazuyuki Soga...
Zakuron
Sanae Takagi
Sanae Takagi
Sachiko Takeo
Toshio Furukawa
Toshio Furuka...
Kenichi Ohyama
Yuzuru Fujimoto
Yuzuru Fujimo...
Tetsuo Atsui
Keisuke Yamashita
Keisuke Yamas...
Akira Yamada
Junpei Takiguchi
Junpei Takigu...
Donma
Keaton Yamada
Keaton Yamada
Zuru
Reiko Mutô
Reiko Mutô
Jilva
Reiko Mutoh
Reiko Mutoh
Jilva
Write one

Sorry, no results found.